Loading...
Έργο2018-05-17T22:45:04+00:00

« A way to value the fashion cultural European heritage for inspiring the (young) fashion designers »

Περίληψη

Η βιομηχανία της Μόδας χαρακτηρίζεται από υψηλή δημιουργικότητα και καινοτομία, καθώς και από συχνές και γρήγορες εναλλαγές στις τάσεις της μόδας. Η βιομηχανία της μόδας βρίσκεται σε μια διαδικασία συνεχούς επαναπροσδιορισμού προκειμένου να ανταποκρίνεται στις αναγκές των καταναλωτών. Η έμπνευση πηγάζει από την κουλτούρα, τις κοινωνικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα καθώς και από παλαιότερες τάσεις (σχέδια και ενδύματα). Μια από τις βασικότερες προκλήσεις των σχεδιαστών μόδας είναι η εύρεση ισορροπίας μεταξύ ικανοποίησης προσωπικών αναγκών και κερδοφορίας. Προκειμένου να προσαρμοστούν στις συνεχείς εναλλαγές της μόδας και τις σύγχρονες προκλήσεις, οι σχεδιαστές θα πρέπει να ενημερώνονται συνεχώς , να πραγματοποιούν έρευνες αγοράς και να έχουν ένα καλό υπόβαθρο σε ό,τι αφορά τις παρελθούσεςς και τρέχουσες τάσεις της μόδας. Στην περίπτωση που παρέχονται πηγές πληροφόρησης στους σχεδιαστές, αυτοί έχουν την δυνατότητα να παράγουν περισσότερο εμπνευσμένα και πρωτότυπα σχέδια. Στόχος του έργου ART CHERIE, είναι η προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της βιομηχανίας της μόδας και η οργάνωση και δόμηση/σχεδιασμός των μαθημάτων επαγγελματικής κατάρτισης τα οποία θα συμβάλλουν στην βελτίωση των δεξιοτήτων των Ευρωπαίων σχεδιαστών μόδας (σχεδιαστές μόδας που εργάζονται στη βιομηχανία της κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης και νέοι σχεδιαστές μόδας).

Βασικά Στοιχεία Έργου Art-Cherie

 • Πλήρης Τίτλος Έργου: Επίτευξη και Ανάκτηση της Δημιουργικότητας, Εμπνευσμένης από την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Κληρονομιά
 • Ακρώνυμο Έργου: ART CHERIE Διάρκεια Έργου: 30 μήνες (έναρξη 01/12/2016, λήξη 31/05/2019)
 • Πρόγραμμα Χρηματοδότησης: ERASMUS+
 • Συμμετέχουσες Χώρες: Βέλγιο, Ελλάδα, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο

Προτεραιότητες

Προτεραιότητες του έργου είναι:

 • Δημιουργία μιας καινοτόμoυ διαδικτυακής πλατφόρμας για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απασχόληση των νέων που ασχολούνται/βρίσκονται στον ψηφιακό χώρο της βιομηχανίας της μόδας.
 • Βελτίωση και επέκταση της προσφοράς των ευκαιριών για υψηλής ποιότητας μάθηση, για τους εργαζόμενους στον τομέα της μόδας και τους νέους σχεδιαστές.
 • Περαιτέρω ενίσχυση των βασικών ικανοτήτων που προσφέρονται από προγράμματα σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Αντικείμενα

Αντικείμενο του έργου ART CHERIE η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των αναγκών για εξειδικευμένο προσωπικό της βιομηχανίας μόδας και της έλλειψης συγκεκριμένων δεξιοτήτων των σχεδιαστών μόδας που εργάζονται για ΜΜΕ επιχειρήσεις. Η γεφύρωση θα πραγματοποιηθεί με την χρήση καινοτόμων μεθόδων και εργαλείων που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου. Τα αντικείμενα προς επίτευξη είναι:

 • Οργάνωση και ψηφιοποίηση μέρους της συλλογής του Μουσείου του Prato.
 • Δημιουργία ενός ενοποιημένου, καινοτόμου και εξειδικευμένου εργαλείου απόκτησης δεξιοτήτων, το εργαλείο που θα σχεδιαστεί θα είναι βασισμένο στην προαναφερόμενη πληροφορία.
 • Δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας με μαθήματα που θα απευθύνεται στους σχεδιαστές μόδας και τους εργαζόμενους στην βιομηχανία της μόδας, όπως και στους νέους σχεδιαστές/σπουδαστές που σκοπεύουν να εργαστούν στην Ευρωπαϊκή Βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης.

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα που αναμένεται πως θα παραχθούν από την υλοποίηση του έργου, έχουν ως εξής:

 1. Ενίσχυση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των σχεδιαστών μόδας.
 2. Συμμετοχή του προσωπικού των επιχειρήσεων μόδας στο περιβάλλον της μη τυπικής δια βίου μάθησης, που θα βασίζεται στην εμπειρία και στην αυτο-κατευθυνόμενη μάθηση.
 3. Ορισμός και ανάπτυξη προγράμματος σπουδών βάση ευρωπαϊκών προδιαγραφών, συμπεριλαμβανομένου ενός πλαισίου επαγγελματικών προσόντων.
 4. Δημιουργία μια ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας, που θα φέρει κοντά τους σχεδιαστές μόδας της Ευρώπης, θα προσφέρει διαδικτυακή εκπαίδευση, θα διευκολύνει την διάδοση της γνώσης και την ανταλλαγή εμπειριών. Επιπλέον, θα χρησιμεύσει ως ένα μέσο, μεσω του οποίου τα ενδιαφερόμενα μέλη θα έχουν την δυνατότητα να μοιραστούν τις ανησυχίες τους και να αλληλεπιδρούν.
 5. Βελτίωση και επέκταση προσφοράς ευκαιριών για υψηλής ποιότητας μάθηση, προσαρμοσμένης στις ανάγκες των σχεδιαστών της βιομηχανίας μόδας, που εργάζονται σε όλο το εύρος του κλάδου.
 6. Συμβολή στον εκσυγχρονισμό και τον επαγγελματισμό κυρίως των ΜΜΕ, με την χρήση υψηλής ποιότητας εργαλείων ΤΠΕ, τα οποία διευκολύνουν την οργάνωση και λειτουγία των Σχεδιαστικών Τμημάτων.

News

2707, 2018

Press Release

COMUNICATO STAMPA In corso a Prato il meeting del progetto Europeo Art Cherie: quando l’innovazione tecnologica incontra il patrimonio dei musei Si tiene in questi giorni a Prato il meeting tecnico di Art Cherie, un altro dei progetti europei che vede attivo il Museo del Tessuto attraverso il cofinanziamento del programma Erasmus Plus. Il progetto ha l’obiettivo di sperimentare l’utilizzo del patrimonio tessile e della moda europeo come fonte di ispirazione e aggiornamento professionale per i designer ed i tecnici del settore. Oltre al Museo del Tessuto, il partenariato vede la partecipazione di Euratex – Associazione europea per l’industria tessile – come capofila, dell’Associazione greca per l’Industria dell’Abbigliamento, dell’Associazione Gnosis Anaptikiaki di Salonicco e della Univeristy of The Arts di Londra, che annovera al suo interno tra le più importanti facoltà per la moda del Regno Unito. I partner collaborano alla realizzazione di innovativi corsi sperimentali e unità di apprendimento, che saranno disponibili online entro la fine dell’anno attraverso una piattaforma di apprendimento a distanza. Il ruolo del Museo del Tessuto è quello di mettere a disposizione il suo importante patrimonio di tessuti, ricami, campionari di tessuto, offrendo approfondimenti utili alla creazione di percorsi sperimentali di apprendimento – attualmente [...]

3101, 2018

Press Release

New digital heritage resources to inspire fashion designers Press Release, London 30 January 2018 ART-CHERIE (Achieving and Retrieving Creativity through European Fashion Cultural Heritage Inspiration) is a 30 months Erasmus+ Strategic Partnership project that is developing a vocational training course using Fashion Heritage to inspire professional fashion designers. On 18-19 January 2018, the ART-CHERIE consortium held its meeting at the University of the Arts London - London College of Fashion. According to Meletis Karabinis, General Director of the Hellenic Clothing Industry Association: “ICT-based vocational and educational training tools on fashion cultural heritage are still missing. The European fashion industry needs inspiration and learning from a glorious past in order to add value to its products and boost its competitiveness internationally. ART-CHERIE will improve and extend the provision of high quality learning opportunities tailored to the needs of fashion designers. This project enables us to better anticipate current and future skills needed in the textile, clothing and fashion sector.” The consortium discussed the ART-CHERIE 7-unit course structure, which includes a combination of taught material and self-learning activities exploring womenswear, colour, pattern, menswear, embroidery, knit and the consolidation into a designer portfolio. Two pilot units on womenswear and embroidery will be [...]

1007, 2017

Fashion Digital Memories EUROPEANΑ

Η καθηγήτρια Jose Teunissen, κοσμήτορας της σχολής Σχεδίου/Σχεδιασμού και Τεχνολογίας στο  London College of Fashion  παρακολούθησε το συμπόσιο μόδας Fashion Digital Memories EUROPEANΑ, στις 22-23 Μαΐου 2017 στην Βενετία, όπου και παρουσίασε το έργο Art-Cherie. Η  EUROPEANA  είναι μια ψηφιακή πύλη/μέσο  συγκέντρωσης και προβολής δεδομένων, των ψηφιοποιημένων ευρωπαϊκών έργων τέχνης. Στην εν λόγω ψηφιακή πύλη είναι συγκεντρωμένες συλλογές/εκθέσεις, από χιλιάδες Ευρωπαϊκά μουσεία και γκαλερί. Η EUROPEANA αποτελεί επίσης ένα δίκτυο μέσα από το οποίο αντιπροσωπεύεται η ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά.