Εναρκτήρια Συναντήση2017-04-05T23:55:53+00:00

Εναρκτήρια Συναντήση 

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου ART CHERIE πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 15 Δεκεμβρίου, το 2016. Στην συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των εταίρων του έργου που είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν σχετικά με τεχνικά θέματα διαχείρισης και υλοποίησης του έργου.